Hoogleraar Antropologie van Religie aan de Faculteit Religie en Theologie van de  Vrije Universiteit. Religiewetenschapper met expertise op het gebied van de evangelische beweging, charismatische groepen en pinksterkerken, zowel in Nederland als daarbuiten.De leerstoel wordt ten dele ondersteund door de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland CWN.

Hoofdredacteur INSPIRARE, tijdschrift voor Charismatische en Evangelische Theologie.


Full Professor Anthropology of Religion at Faculty Religion and Theology at the Vrije Universiteit Amsterdam, Trained as a cultural anthropologist of religion and theologian, with reserch focus on Charismatic and Pentecostal Christianity.

Recent publication book Hillsong Church: Expansive Pentecostalism, Media, and the Global City, 2021.

Links:
Linkedin
Twitter
Vrije Universiteit Amsterdam 
(email, mobile)