miranda klaverabout me

Religieonderzoeker met expertise op het gebied van de evangelische beweging, charismatische groepen  en pinksterkerken, zowel in Nederland als daarbuiten

Universitair Docent Antropologie van Religie en geeft leiding aan de onderzoeksplaats “Charismatic and Pentecostal Christianity“, een samenwerkingsverband tussen de faculteit Theologie en Religiestudies  Vrije Universiteit en de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland. Coordinator van het MA programma Religie en Media , Faculteit Theologie en Religiestudies Vrije Universiteit en
onderzoeker bij Amsterdam Center for the Study of Lived Religion

English
Assistant Professor Anthropology of Religion and Research Postition “Charismatic and Pentecostal Christianity.  Coordinator Master program Religion and Media at Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Theology and Religious Studies. Trained as cultural anthropologist and theologian with broad research experience among evangelicals, charismatics and Pentecostals in The Netherlands and the U.S. Recognized expert on evangelicalism and Pentecostalism by national public media.

Links:
LinkedIn
Twitter
 VU University Amsterdam (email, mobile)