Evangelicalen en homoseksuele relaties: World Vision

Op 27 maart 2014 maakte de Amerikaanse tak van de christelijke hulpverleningsorganisatie World Vision bekend dat voortaan getrouwde homo’s en lesbiennes welkom waren als medewerkers. Twee dagen later trok World Vision het besluit in. De stortvloed van reacties van zowel verontruste tegenstanders van het eerste besluit en de enorm diepe teleurstelling geuit door vooral de jongere progressieve generatie evangelicals in de VS (en daarbuiten) maken duidelijk hoe gepolariseerd het debat rond homoseksualiteit is binnen de evangelicale wereld. Dat World Vision naar buiten kwam met het eerste bericht vond ik opmerkelijk, moedig en gedurfd. Ik kon verschillende redenen bedenken voor dit besluit. In de eerste plaats leek World Vision duidelijk te stelling nemen tegen de toegenomen homophobia in Afrika en de dubieuze rol van extreme evangelicale zendingsorganisaties die de ‘culture war’ verschoven hebben van de VS naar bijvoorbeeld Oeganda. In de tweede plaats zou dit besluit erop kunnen wijzen dat er binnen de organisatie meer ruimte komt voor de jonge generatie evangelicals die veel minder moeite hebben met homo-relaties dan de generaties daarboven. Uit onderzoek blijkt zelfs dat afwijzing van homoseksualiteit de belangrijkste reden is dat zij de kerk verlaten. Verder hebben christelijke hulporganisaties die overheidssubsidies ontvangen in toenemende mate te maken met anti-discriminatiebeleid. Hoewel World Vision recentelijk een rechtszaak heeft gewonnen om een eigen personeelsbeleid te kunnen voeren gaat het debat hier over door. Ik kan niet anders concluderen dat World Vision een enorme inschattingsfout heeft gemaakt. Opvattingen over homoseksualiteit zijn voor een belangrijk deel van de  evangelicale wereld de lakmoesproef voor orthodox en bijbelgetrouw christen-zijn. De scherpe veroordeling van World Vision door verschillende evangelicale voormannen en kerkgenootschappen (zoals de Assemblies of God) was blijkbaar niet voorzien.  Samen met de reacties van duizenden individuele sponsors die hun financiële steun terugtrokken is World Vision bezweken onder de enorme druk die op de organisatie werd uitgeoefend. In de onderbouwing voor het terugrekken van het besluit wordt niet voor niets verwezen naar het belang van het schriftgezag en de autoriteit van de bijbel. De affaire kent alleen verliezers, zoals Antonie Fountain schreef op zijn blog.

De nieuwe rituelen van de smartphone generatie

Ingekorte lezing tijdens het CHE symposium over Revival van Religie? 17 januari 2013

De religiositeit van jongeren moet je niet alleen aan hun kerkbezoek afmeten. De smartphone zorgt voor nieuwe rituelen en vormen van verbinding.

Iphone

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw voorspelden trendwatchers en sociologen dat religie zou verdwijnen in de moderne samenleving.  Nederland werd daarbij geschaard onder de meest geseculariseerde landen van de wereld. Maar anders dan deze ‘secularisatiethese’ voorspelde, is religie niet verdwenen, integendeel.

Het lijkt er meer op dat we ons vandaag de dag bevinden in een overgangssituatie, een paradigmaverschuiving waarin institutionele vormen van religie aan betekenis verliezen en geïndividualiseerde, ervaringsgerichte vormen van religie floreren. Hoe krijgen deze nieuwe vormen van religie gestalte? En wat voor betekenis heeft dat voor jongeren en hun religieuze identiteit?

Lees hier het vervolg van de lezing op de website ‘hetgoedeleven.nl’of download als pdf

Revival van Religie? Studieconferentie 17 januari 2013

Studieconferentie leraren Godsdienst en Levensbeschouwing

CHE 17 januari 2013

Zijn leerlingen nu religieuzer geworden dan pakweg 25 jaar geleden? De secularisatie is toch ook enorm? Hoeveel leerlingen zien de kerk nog van binnen? En de moslims gaan zij wel naar de moskee? Gelovige leerlingen, wat geloven ze eigenlijk? Er zijn diverse onderzoeken geweest op het terrein van religiositeit en secularisatie. Wat is nu waar? En hoe kun je dan in deze context als docent godsdienst / levensbeschouwing in contact treden met je leerlingen? Vragen die we onszelf stellen op de studieconferentie GL in Ede. We nodigen je van harte uit om mee te denken en doen. Welkom op 17 januari 2013!

Naamloos

Allister Mc Grath: “We zullen moeten afwachten of deze oplichtende religiositeit de schemer is van een zon die achter de horizon verdwijnt óf van een rijzende zon die een nieuwe dag met nieuwe hoop en nieuwe mogelijkheden aankondigt”.

Datum:             donderdag 17 januari 2013
Tijd:                   14.30 – 18.00 uur, aansluitend diner
Kosten:             €100,-
CHE-studenten: €10,-
Locatie:            Christelijke Hogeschool Ede  – Oude Kerkweg 100 –  6717 JS Ede

Programma

14.30 uur Welkom en opening
14.45 uur Storytelling – drie leraren vertellen aan de hand van een concrete
gebeurtenis hoe ze religiositeit / geloof van leerlingen ervaren.
15.00 uur Verschuivingen in de geloofscultuur in Nederland: wat is waar en wat is niet waar?- Dr. Miranda Klaver

  • Hoe geloven tieners anno 2012?
  • Wat doet de multiculturele context?
  • Is er sprake van een kloof tussen mijn religiositeit en die van mijn leerlingen?
16.00 uur Pauze met hapjes
16.15 uur Deellezingen/workshops:1. Dr. Robert Doornenbal  – Worldview en wetenschap: Over het nieuwe atheïsme
2. Hijlke Wijnja                – Geloofscultuur op multiculturele school
3. Drs. Johan Schouls       – Refojongeren in een opengebroken wereld

Aanmelding via de website CHE

Lezing Grace Davie 29 januari 2013 Amsterdam

Belief and Unbelief: Two Sides of a Coin

Public lecture organized by research group Religious Dynamics and Cultural Diversity

Tuesday 29 January, 17.00-18.30, Vondelzaal (University Library, Singel 425)

This lecture addresses the nature of religion (including religious belief) in modern Europe and the factors that must be taken into account in order to properly understand it. Important factors in this regard are (1) the cultural heritage of Europe; (2) the “old” model of a moderately dominant state church which operates like a public utility; (3) a “newer” model which takes the form of a growing market in religion; (4) the arrival into Europe of new groups of people both Christian and other; (5) an increasingly articulate secular lobby; and (6) a growing awareness that Europe is an “exceptional case”. The first point that will be emphasized is that all five factors exist alongside each other and that they push and pull in different directions. The second point provides the main focus for this lecture: namely that exactly the same factors that account for the nature of religious belief in European society are equally present in unbelief.

professor grace davie

GRACE DAVIE is professor emeritus in the Sociology of Religion at the University of Exeter UK. She is the author of Religion in Britain since 1945 (Blackwell 1994), Religion in Modern Europe (OUP 2000), Europe: the Exceptional Case (DLT 2002) and The Sociology of Religion (Sage 2007/2013); she is the co-author of Religious America, Secular Europe (Ashgate 2008), and co-editor of Predicting Religion (Ashgate 2003) and Welfare and Religion in 21 Century Europe (2 vols) (Ashgate 2010 and 2011).

The lecture is public and entrance is free.

Het is moeilijk het oude vertrouwde los te laten

Naar aanleiding van de studiedag over missionair gemeentezijn 22 september 2012 werd ik geïnterviewd door Nels Fahner en verscheen onderstaand artikel op de website hetgoedeleven.com en in het Christelijk Weekblad onder de titel

Missionair werken is spannend voor de kerkvcm_s_kf_m160_120x160

Missionair is al een paar jaar een modewoord in veel kerken. Maar hoe ziet een missionaire kerk eruit? En past de daarbij behorende vernieuwing wel bij de sterke tradities? Komende zaterdag is er een studiedag over missionair gemeentezijn. Voor veel kerkgangers is het moeilijk het oude vertrouwde los te laten, zegt dagvoorzitter Miranda Klaver.

Missionair’ is een woord dat we veel horen de laatste tijd. Is het een hype, of niet?

Ik denk dat het door de secularisering wel op de agenda van veel kerken blijft staan: wat is je boodschap in de omringende cultuur? Maar al die aandacht van de laatste tijd kun je zeker een hype noemen: er staat nogal wat op de agenda de komende maanden.Maar dat is ook niet zo erg, hoe meer je ermee bezig bent, hoe beter. Er is vaak te weinig aandacht voor geweest: het contact met ongelovigen werd vaak aan een evangelisatiecommissie uitbesteed. Nu leeft dat veel breder.”

Groeit het aantal initiatieven, zijn er signalen dat steeds meer gewone kerkleden zich aansluiten?

“Moeilijk te zeggen. Ik heb het idee dat het in verschillende fasen verloopt. In het westen van het land is de noodzaak er meer om open te staan voor nieuwe initiatieven. Op de biblebelt en in het oosten en noorden zijn mensen nog veel meer gewend dat de kerk present is. Daar is de context waarin de kerk functioneert anders. Diaconaat en evangelisatie kunnen er los van elkaar functioneren, terwijl in grote steden die dingen door elkaar lopen.”

lees het vervolg van het interview op:

http://www.hetgoedeleven.com/Geloven/Gelovendetail/tabid/240/IndexID/188185/Default.aspx