Publications

Published:

Klaver, Miranda (2022) Oratie 22 sept 22

Klaver, Miranda (2021). HILLSONG CHURCH, Expansive Pentecostalism, Media and the Global City, Cham: Palgrave Macmillan. (book)

Klaver, Miranda (2021) ‘Evangelische en pinksterkerken: complexe organisaties met een hoog rendement’. In: Leon van den Broeke (red.), God, Geld en Geloofsgemeenschappen, Utrecht: KokBoekencentrum, 101-116.

Klaver, Miranda (2021) ‘Onverwachte wegen’, In: Alle verstand te boven, 22 wetenschappers over hun leven, werk en God, Heerenveen: ArkMedia, 299-309.

Klaver, Miranda en Hans van Dijk. (2020). “Profeteren moet je leren?” Inspirare 4: 5-18.

Klaver, Miranda. (2020). “Anonieme Katholieken? De dialoog tussen pinksterkerken en de katholieke kerk”. Inspirare 1: 19-26.

Klaver, Miranda. (2019). “The Spirit of the Supernatural: the Rise of Apostolic Networks in the Netherlands”. In: Gijsbert van den Brink, Eveline van Staalduine-Sulman, Maarten Wisse (eds.), The Spirit is Moving: New Pathways in Pneumatology  (Fs. Cornelis van der Kooi, Studies in Reformed Theology 38), Leiden/Boston: Brill, 346-361.

Klaver, Miranda (2018). Global Church Planting in the Media Age: Hillsong ChurchInterkulturelle Theologie. Zeitschrift für Missionswissenschaft 44(2/3):234-246.
Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft (ZMR) 102(3-4): 227-235.

Klaver, Miranda (2018). Genezingspraktijken binnen en buiten de kerk in Nederland. GEESTkracht, Bulletin voor Charismatische Theologie. 81:17-26.

Klaver, Miranda, Marten van der Meulen, Remco van Mulligen, Johan Roeland, Hijme Stoffels and Peter Versteeg (2017). “God Changes People: Modes of authentication in evangelical conversion narratives”Journal of Contemporary Religion 32(2): 237-251.

Klaver, Miranda (2017). “Charismatisering van het Evangelisch Werkverband: There is More! met Randy Clark“. GEESTkracht, Bulletin voor Charismatische Theologie, 79:42-55.

Klaver, Miranda (2016). “Aanbiddingskerk”. In: Onderweg (Special De kerk van de toekomst) (20):38-39.

Klaver, Miranda (2016). “Helden voor God: mannenbeweging ‘De 4e Musketier’”. Tussenruimte (3): 10-15.

Klaver Miranda (2016). “Hillsong Megachurch Network: Christianity in Global Cities“. In: Megachurch Accountability in Missions. Critical Assessment through Global Case Studies. Eds. Jinbong Kim, Dwight P. Baker, et al. Pasadena: William Carey Library, 150-160.

Klaver, M, S. Paas and E. Staalduine-Sulman (2016). “Introduction. Evangelicals and Sources of Authority”. In: M. Klaver, S. Paas and . E. Staalduine-Sulman (eds). Evangelicals and Sources of Authority. Amsterdam: VU University Press, 1-22.

Klaver, Miranda. (2016) “New Media Making and Breaking Religious Leadership- the Case of Hillsong Church“. In: E. Staalduine-Sulman, S. Paas and M. Klaver (eds). Evangelicals and Sources of Authority. Amsterdam: VU University Press, 59-77.

Klaver, Miranda (2016). “Missiologie van Paas en Van den Toren: Voorbij de crisis maar de Geest blijft achterwege”. GEESTkracht, Bulletin voor Charismatische Theologie, 77 (1): 33-37.

Klaver, Miranda (2016). Inleiding. In: Andre Droogers. Boodschap aan Elkaar. Gids voor zingevingsgesprek tussen generaties. VughtSkanDalon, 9-14.

Klaver, M. (2015). “Media Technology Creating ‘Sermonic Events’. The Hillsong Megachurch Network.CrossCurrents 65 (4): 422–433. doi: 10.1111/cros.12164

Klaver Miranda (2015). “Pentecostal Pastorpreneurs and the Global Circulation of Authoritative Aesthetic Styles.” Culture and Religion 16 (2):146-159.

Klaver, Miranda (2015). ‘Worship music as Aesthetic Domain of Meaning and Bonding: the Glocal Context of a Dutch Pentecostal Church’. In: The Spirit of Praise: Music and Worship in Pentecostal-Charismatic Christianity, Amos Yong and Monique Ingalls eds. University Park: Penn State University Press, 97-113.

Klaver, Miranda (2013). “De esthetiek van worship-muziek in de context van een Nederlandse Pinkstergemeente.” In: Soteria 30(4): 17-29.

Klaver, Miranda (2013). “God maakt zwakke mannen sterk”: Evangelische mannenbeweging De 4e Musketier.” In: Miranda Klaver en Bert de Leede (red.) GEESTkracht, Bulletin voor Charismatische Theologie, themanummer ‘Feminisering van de kerk – zin en onzin van een beeld,’  72 (2):34-46.

Klaver, Miranda (2013). “Ronde tafel gesprek over m/v in de kerk, over vrouwelijke predikantschap en over feminisering van de kerk: een impressie.” In: Miranda Klaver en Bert de Leede (red.) GEESTkracht, Bulletin voor Charismatische Theologie, themanummer ‘Feminisering van de kerk – zin en onzin van een beeld,’  72 (2):47-57.

Klaver, Miranda (2013). “Glorieklokken, spiegel van geleefd pinkstergeloof“. In: Parakleet 33 (1) 

Klaver, Miranda et Regien Smit (2012) “Pratiques de délivrance : contexte culturel et interrogations théologiques.” In: Face aux forces du mail, reflexions sur la pastorale de délivrance, Cahiers Ecole Pastorale 14 (4) 129-147.

Klaver, Miranda (2012). “Bezinning nodig op functie van muziek in eredienst.” In Centraal Weekblad, 23 november 2012

Klaver, Miranda (2012). “Van besprenkeling naar onderdompeling, een antropologische kijk op dooprituelen” In: Kerk en Theologie 63 (4) 345-356.

Klaver, Miranda (2012). “Nabeschouwing, Charismatische vernieuwingsbewegingen wereldwijd”. In: Geestkracht, themanummer “All over the world, the Spirit is moving,” nr 70 (2) 70-73.

Klaver, Miranda (2012). Pentecostal Passion Paradigm. The (In)Visible Framing of Gibson’s Christ in a Dutch Pentecostal Church. Things: Material Religion and the Topography of Divine Spaces, D. Houtman and B. Meyer eds. New York, Fordham University Press: 250-263.

Roeland, Johan, Miranda Klaver, Marten Van Der Meulen, Remco van Mulligen, Hijme Stoffels & Peter Versteeg (2012).  “Can we dance in this place? “: Body Practices and Forms of Embodiment in Four Decades of Dutch Evangelical Youth Events.Journal of Contemporary Religion, 27:2, 241-256, DOI: 10.1080/13537903.2012.67573.

Sietsma, Nynke, Johan Roeland & Miranda Klaver (2012). “Ontpinksteren, Artistieke avant- garde ondermijnt evangelische zekerheden.” In: Volzin, 11(11) 20-23. http://issuu.com/volzin/docs/ontpinksteren?mode=window&viewMode=doublePage

Klaver, Miranda (2012) “We are the world? Identity Politics and Congregational Transformation of Dutch Baptists”. In American Baptist Quarterly XXXI (4):420-430.

Klaver, Miranda (2011). “From Sprinkling to Immersion: Conversion and Baptism in Dutch Evangelicalism.” Ethnos 76(4): 469-488.

Klaver, Miranda and Linda van de Kamp (2011). “Embodied Temporalities in Global Pentecostal Conversion.” Ethnos 76(4): 421-425.

Klaver, Miranda (2011). “Alles is nieuw? Bevrijdingspastoraat als evangelische vorm van levensheiliging.” In: Kerk en theologie 62(4): 324-336.

Klaver, Miranda en Regien Smit (2011). “Bevrijdingspastoraat in de praktijk: theologische aannames en consequenties.” In: Geestkracht, bulletin voor charismatische theologie, 68(2): 59-72.

Klaver, Miranda (2011). This is my Desire A Semiotic Perspective on Conversion in an Evangelical Seeker Church and a Pentecostal church in the Netherlands. PhD thesis, VU University Amsterdam. Amsterdam University Press/Pallas Publications. (Klaver 2011 This is my desire NL samenvatting)

Klaver, Miranda (2010). “Hartstochtelijk Protestantisme. Bronnen en kenmerken van de evangelische beweging in Nederland” . Tijdschrift voor Theologie 50(4): 385-400.

Klaver, Miranda and Johan Roeland (2010). Protestantisme in Beweging: Evangelisch en reformatorisch in vijf vergelijkingen. In: Evangelisch en reformatorisch een wereld van verschil?, Kampen, De Groot Goudriaan: 33-52.

Klaver, Miranda (2009). ‘Twijfel en onmacht: afscheid van de evangelische gemeente’. Reactie op onderzoek ‘Ooit Evangelisch’. In: de Bruijne et al ed. Ooit Evangelisch, de achterdeur van evangelische gemeenten. Kampen: Kok:  146- 154

Klaver, Miranda (2009). “Ooit Evangelisch en de geloofsontwikkeling van evangelicals.” In: IDEA 30(4): 27-29.

Klaver, Miranda (2008). “De Evangelicale Beweging” Handboek Religie in Nederland, Meerten Ter Borg and Erik Borgman et al eds. Zoetermeer, Meinema: 146-159.

Klaver, Miranda (2008). “Signalement, Doet God nog wat in onze werkelijkheid?“. Theologisch Debat 4(5): 46-49.

Van de Kamp, Linda, Miranda Klaver en Regien Smit (2008). “De mobiliteit van de mondiale Pinksterbeweging.” In: Wapenveld 58(3): 4-14.

Van de Kamp, Linda, Miranda Klaver, Regien Smit (2008). “De pinksterbeweging is niet te stuiten. VU onderzoekt de mondiale groei van de pinksterbeweging.” In: CV Koers, juni 2008:8-15.

Klaver, Miranda en Peter Versteeg (2007). “Evangelicalisering als proces van religieuze verandering.” In: Praktische Theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen. Vol. 34(2): 169 -184.

Van Harskamp, Anton, Miranda Klaver, Johan Roeland en Peter Versteeg  eds. (2006). Playful Religion. Challenges for the Study of Religion. Delft: Eburon.

Klaver, Miranda (2005). “Netwerken die de kerk veranderen.” In IDEA, 26(3): 3-5.

Klaver, Miranda (2004). “In Search of a Pentecostal-Charismatic Theology of Religion. A critical investigation of the work of Clark H. Pinnock and Amos Yong”. (MA thesis)

Bookreviews

Versteeg, Peter G.A.: The Ethnography of a Dutch Pentecostal Church. Vineyard Utrecht and the International Charismatic Movement. Lewiston: Edwin Mellen Press, 2010. In: PentecoStudies 11.1 (2012) 103-105.

Keane, Webb. Christian Moderns, Freedom and Fetish in the Mission Encounter. Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 2007. In: Material Religion, Vol 4(3), 2008: 361-362.

Douglas T. Anderson and Michael J. Coyner. The Race To Reach Out. Connecting Newcomers to Christ In A New Century. Abingdon Press, Nashville 2004, 111 pages. In: Exchange 34(3) 2005: 280.

Verna M. Linzey, D.D. The Baptism with the Holy Spirit. The Reception of the Holy Spirit as Confirmed by Speaking in Tongues, Xulon Press, Longdale. In: Pentecostudies, April 2005.

Advertentie